Hafan

 

 

Gorsedd


 

Urddo i'r Orsedd

Mae nifer o Gymry yn cael eu hanrhydeddu i
Orsedd Y Beirdd bob blwyddyn.
Cyhoeddwyd yr anrhydeddau diweddar
ar y linciau isod.

> 2015

> 2014

> 2013

> 2012

> 2011

> 2010

> 2009

> 2008

> 2007

> 2006

> 2005

> 2004

> 2003

> 2002

> 2001

> 2000

 

TAIR URDD YR ORSEDD

Perthyn i’r Orsedd dair urdd:

Urdd Ofydd - Gwisg Werdd
Yn yr urdd hon, cynhwysir Bardd Ofydd, Iaith Ofydd, Llên Ofydd, Cerdd Ofydd, Cerdd Ofydd (Telynor), Cerdd Ofydd (Cerdd Dant) a Cherdd Ofydd (Utganwyr). Hwn yw’r gris cyntaf yn urddau’r Orsedd. Derbynnir i’r urdd hon naill ai trwy lwyddo yn nau arholiad cyntaf yr Orsedd neu, mewn achosion arbennig, trwy gymeradwyaeth Bwrdd yr Orsedd am Urdd Ofydd anrhydeddus.

Urdd Bardd, Ieithydd, Llenor, Cerddor, Cerddor (Telynor), Cerddor (Cerdd Dant) neu Gerddor (Utganwyr) - Gwisg Las
Hwn yw’r ail ris yn urddau’r Orsedd. Derbynnir i’r urdd hon trwy lwyddo yn nhrydydd arholiad yr Orsedd, sef yr arholiad terfynol. Dyma’r urdd uchaf y gellir ei hennill yn yr Orsedd trwy arholiad, ac ni ellir cael yr urdd hon ond trwy arholiad. Fodd bynnag, gall graddedigion a lwyddodd yn y Gymraeg a Llenyddiaeth Gymraeg, neu Gerddoriaeth, yn arholiad y cwrs terfynol, wneud cais am gael eu derbyn i’r urdd hon.

Urdd Derwydd - Gwisg Wen
Hwn yw’r gris uchaf yn urddau’r Orsedd. Ni ellir ennill yr urdd hon trwy arholiad. Cyfyngir hi i feirdd, llenorion, cerddorion, ysgolheigion, gwyddonwyr, neu gelfyddydwyr, naill ai o blith y rhai sydd eisoes yn aelodau o’r Orsedd, neu o blith y rhai y tu allan iddi, am waith o safon genedlaethol gydnabyddedig.
Bydd y Derwyddon a enillodd Gadair neu Goron yr Eisteddfod yn Brifeirdd yng Ngorsedd, a’r rhai a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Brif Lenorion.


 

Ray o'r Mynydd
Cofiwn Ray o'r Mynydd 1951 - 2007

 

 

Gorsedd y Beirdd /I\