Hafan

 

 

Gorsedd

YN WYNEB HAUL
  LLYGAD GOLEUNI

GORSEDD Y BEIRDD

Nid ei chledd ond ei gweddi - a'i harddwch
A rydd urddas arni;
Mae nodded tu mewn iddi
I'r Gymraeg rhag ei marw hi.

Tîm Ymryson y Beirdd Sir Aberteifi

 

 

Mae Gorsedd Beirdd Ynys Prydain yn rhan annatod o'n diwylliant. Mae'n cynnal seremonïau'r Eisteddfod Genedlaethol ac yn anrhydeddu pobl sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r iaith Gymraeg a Chymru. Mae hefyd yn hybu cysylltiadau gyda gwledydd Celtaidd eraill a gyda'r Wladfa.

Prif amcan yr Orsedd yw datblygu, hyrwyddo, a chyfoethogi barddas, llenyddiaeth, cerddoriaeth, a chelfyddyd yng Nghymru.

Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau
3.00 o'r gloch 5 Gorffennaf 2014
yn y Drenewydd


Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr
1 Awst - 9 Awst 2014

 

Llanelli 2014
Llanelli 2014

 

Gorsedd Eisteddfod Caerdydd 2008

Caerdydd 2008

 

Gorsedd Abertawe 2006

Abertawe 2006

 

18 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 52300

Gorsedd y Beirdd /I\